AUTOSERVIS Požeský s.r.o.

V záujme zvyšenia spolahlivosti a bezpečnosti Vášho vozidla vykonávame pravidelné inšpekčné prehliadky vozidiel v intervaloch predpísaným výrobcom. Pri každej servisnej prehliadke Vášho vozidla sú vykonané diagnostické a servisné úkony minmálne v rozsahu predpísanom výrobcom Vášho vozidla pri danom počte kilometrov. Práve prístup k servisným plánom výrobcov vozidiel a vykonávanie predpísaných inšpekčných prehliadok v súlade s týmito plánmi a technologickými postupmi nám vďaka blokovej výnimke umožńuje vykonávať tieto prehliadky aj na vozidlá v záruke bez straty záruky.

Absolvovaním pravidelných inšpekčných prehliadok doprajete Vášmu vozidlu potrebnú starostlivosť, a tým aj v maximálnej možnej miere zvýšite spolahlivosť, bezpenosť a komfort Vášho vozidla.

Náklady a čas strávený v servise v súvislosti s pravidelnými inšpekčnými prehliadkami sú vždy výrazne nižšie ako škody vzniknuté zanedbanou údržbou. Okrem základných inšpekčných prehliadok vykonávaných na základe najazdených kilometrov alebo veku vozidla Vám ponúkame tak isto sezónne kontroly vozidiel, napríklad pred zimnou sezónou alebo pred cestou na dovolenku. Vaše auto sa Vám za takúto prehliadku ocení spolahlivou a bezpečnou prevádzkou či už v zime na horách alebo v lete cestou k moru.