AUTOSERVIS Požeský s.r.o.

V závislosti od rozsahu poškodenia vám ponúkame možnosť opravy vášho čelného skla ako aj výmeny čelného a ostatných skiel na vašom vozidle.

Opravy čelých skiel vykonávame pri malých, lokálnych poškodeniach čelného skla. Pri oprave príde k nahradeniu chýbajúcej hmoty skla živicou a vďaka dodržiavaniu technologického postupu pri úprave poškodeného miesta, nanášaní živice ako aj vytvrdzovaní vieme zapezpečiť že pevnosť poškodeného miesta prevyšuje pevnosť pôvodného skla

Výmenu autoskiel vykonávame tak pri lepených ako aj pri do gumy vsadených autoskiel, tak ako čelných tak aj bočných, zadných, posuvných i pevných.

puklina