AUTOSERVIS Požeský s.r.o.

Súčasné automobily sú stále viac a viac vybavené elektronickými jednotkami, ktoré majú na starosti nie len riadenie motora, prevodovky, bezpečnosť vozidla a spracovanie informácii pre vodiča ale aj ďalšiu radu funkcií.

Elektronika posunula možnosti a komfort automobilov, zároveň poskytuje lepšie možnosti určenia jednotlivých závad na vozidile. Väčšina riadacích jednotiek vozidla je dnes vybavená vlastnou pamäťou závad, v ktorých sa ukladajú závady jednotlivých systémov. Prostredníctvom správnych diagnostických nástrojov a postupov je možné následne vyhodnotiť aj sporadicky sa objavujúce závady, ktorých identifikácia by bola veľmi náročná. Aj preto pri každej inšpekčnej prehliadke vyčítame pamäť závad Vášho vozidla za účelom zistenia a analýzi zapísaných chýb v pamäti závad.

Pri závažnejších závadách sa spravidla rozsvieti na palubnej doske vozidla kontrolka motora, ktorá nezhasne pokiaľ nie je závada odstránená. Aj v tomto prípade vieme závadu na Vašom vozidle pomocou diagnostiky identifikovať, následne odstrániť a pamäť závad vymazať.

Vývoj elektroniky v automobiloch stále napreduje, správnou diagnostikou šetríme naším zákazníkom čas a peniaze, závady neopravujeme spôsobom pokus omyl ale na vozidle vymeníme len diagnostiku identifikovaný vadný komponent . Diagnostiku závad automobilov v oblasti elektroniky a autoelektriky rozdeľujeme na:

  • Diagnostika sériová 
  • Diagnostika paralelna

Diagnostika sériová Diagnostika sériová znamená propojení diagnostického nástroja s vozidlom prostredníctvom diagnostickej zásuvky. Diagnostický prístorj umožňuje komunikáciu s riadacími jednotkami ve vozidle.

Diagnostika paralelna Diagnostika paralelna znamená meranie fyzikálnych veličin prevedených na elektronické signály - napríklad pomocou osciloscopu alebo multimetru.

Na seriovú diagnostiku použivame univerzalny diagnosticky tester BOSCH KTS 540

  

 

na paralelnu diagnostiiku používame motortester FSA 720